De toekomst is zorgzaam

Pas als we elkaar kennen, kunnen we er voor elkaar zijn. In een zorgzame gemeenschap wonen mensen met en zonder zorgvraag samen. Dat maakt hen minder afhankelijk van professionals in zorg en welzijn. Zorgverleners, cliënten en vrijwilligers wonen en werken samen aan een mooi leven waarin iedereen ertoe doet.

Butterfly Effect Media
Butterfly Effect Media
Butterfly Effect Media

Een goede voorbereiding is cruciaal

Een zorgzame gemeenschap heb je niet in een maand gebouwd, maar vraagt een goede voorbereiding en waarderende ondersteuning.

Analysis & Research - Startux X Webflow Template

1. Zorgzame gemeenschap definiëren

Welke kenmerken heeft jouw toekomstige zorgzame gemeenschap? Tijdens de verkenningsfase stellen we dit scherp vanuit onze verandertheorie. Abstract wordt concreet met een kosten- en batenanalyse, werkzame principes en succesfactoren.

Execution - Startux X Webflow Template

2. Projectplan opstellen

In deze stap vertalen we de gezamenlijke visie naar een concreet projectplan. Op welke verbindende thema’s richten we ons? Wat verwachten we van de buurtverbinders en de betrokken partners?

Butterfly Effect Media

3. Betekenisvol wonen

De zorgzame gemeenschap wordt een feit. We starten met de werving, selectie en vervolgens de coaching van de buurtverbinders. Daarnaast ondersteunen we medewerkers van de betrokken partners bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

Onze impact in cijfers

4
Gemeenschappen
30
Buurtverbinders
300
Levens verrijkt
140k
Zorgkosten bespaard

Hier zijn we actief

Butterfly Effect Media

In de wijk

Het vergroten van sociale cohesie is essentieel in kwetsbare wijken met bijvoorbeeld armoede of overlast. Buren zien én helpen elkaar waar nodig en gewenst. Zo zijn bewoners minder afhankelijk van professionals.

Butterfly Effect Media

Gehandicapten
zorg

Het leven met een beperking maakt meedoen soms lastig. Wij willen die drempel verkleinen. Binnen onze zorgzame gemeenschappen bieden we alle bewoners de ruimte om zich samen te ontwikkelen.

Butterfly Effect Media

Ouderenzorg

Ouder worden betekent een toenemende zorgafhankelijkheid. Dat is meer dan alleen fysieke zorg. Wij bewaren en stimuleren contact tussen generaties en zoeken naar samenwerkingen met bewoners.

Butterfly Effect Media

Geestelijke gezondheidszorg

Juist in de zorg voor mensen met psychische klachten is het van groot belang om naar elk domein te kijken. Een hechte omgeving brengt meer veerkracht.

Butterfly Effect Media

''We willen heel graag mensen naar binnen brengen''

Er is een tekort aan vrijwilligers en woonruimte. En we hebben hier ruimte genoeg! We willen heel graag mensen van buiten naar binnen brengen. We willen leven in de brouwerij en dat kan zeker door middel van de buurtverbinders.

Jaap de Bruin
Bestuurder Prisma

Prijzen die we samen met
onze partners hebben gewonnen

Wil jij dit ook verkennen voor jouw organisatie?