Een passie voor de gemeenschap

Zorgzame gemeenschappen zijn niet te bouwen. We leggen samen met woningcorporaties, zorgorganisaties en bewoners zorgvuldig de basis voor een fijne buurt. We houden een oogje in het zeil, en de rest ontstaat vanzelf. Zodra buurtverbinders op terreinen van zorginstellingen komen wonen, gebeurt het meteen. Er zijn allerlei vragen en ontmoetingen. Het zijn de dingen die je niet kunt voorspellen. Als team Butterfly Effect streven wij naar een goede basis waarin alle bewoners van onze zorgzame gemeenschappen met plezier kunnen wonen en groeien. We zijn altijd op zoek naar goed gedoe!

Onze missie

Samen met zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten bouwen we aan zorgzame gemeenschappen waar mensen met en zonder zorgvraag samen het dagelijks leven vormgeven. Dat doen we door de werving, selectie, coaching van buurtverbinders; bewoners die hun talent inzetten bij het versterken van sociale cohesie in de buurt.

Butterfly Effect Media

Gemeenschappen als sleutel voor de toekomst

Geluk en gezondheid ontstaan waar mensen samen leven en elkaars talenten waarderen. Het is makkelijker om te dealen met tegenslagen wanneer je goede banden hebt met mensen in je omgeving, waarbij jouw unieke talenten én kwetsbaarheden gezien en erkend worden.We geloven dat de wereld mooier wordt als mensen met en zonder zorgvraag een gemeenschap vormen waarin zij samen het dagelijks leven vormgeven. In zo’n zorgzame gemeenschap vinden dagelijks allerlei ontmoetingen plaats, wanneer mensen op basis van hun motivatie en talent met elkaar verbonden zijn.

Butterfly Effect Media

Buurtverbinders als katalysator voor cohesie

Een gemeenschap waarin mensen elkaar kennen en gelijkwaardig samengewerkt wordt, ontstaat niet vanzelf. Zeker niet wanneer de cliënten en medewerkers van een zorgorganisatie gewend zijn geraakt aan de structuren waarin de zorg georganiseerd wordt. Om de gelijkwaardigheid te versterken werven en coachen we gemotiveerde buurtverbinders; nieuwe bewoners die zich graag als medebewoner willen verbinden aan de gemeenschap.Deze buurtverbinders doen allerlei activiteiten met andere bewoners, altijd vanuit hun eigen motivatie en talent. Ze vullen dus geen gaten in het rooster van de zorg, maar dragen op hun eigen unieke manier bij aan de gemeenschap. Ook versterken ze de gemeenschap door verbinding te maken met buurtbewoners, familie en vrienden. Zo bouwen ze, samen met bewoners en (zorg)medewerkers aan een gemeenschap waar iedereen ertoe doet.

Butterfly Effect Media

Spiegel voor de systeemwereld

Buurtverbinders vormen een belangrijke bron van reflectie voor de zorgorganisatie waar zij aan verbonden zijn. Ze stappen met alledaagse vragen naar de zorgorganisatie, en het vereist improvisatievermogen van zorgmedewerkers om in te spelen op deze vragen en de onderliggende behoeften. Als spiegel voor de systeemwereld vormen de buurtverbinders dan ook een belangrijke bron van vernieuwing in de zorg. Maar om deze inzichten uit deze spiegel te benutten is zelfreflectie een vereiste: we begeleiden zowel buurtverbinders als medewerkers van zorgorganisaties in dit proces van samenwerking. De vragen vanuit de leefwereld vormen daarbij altijd ons vertrekpunt.

Sluit je aan bij de beweging